Fleksibilna <b>laringoskopija</b>

Fleksibilna laringoskopija

Fleksibilna laringoskopija ili fiberoptička nazofaringolaringoskopija pruža detaljan uvid u strukture grkljana i njihovu pokretljivost. Nakon primene lokalne anestezije sluznice nosa sonda sa fiberoptičkim vlaknima na putu do grkljana se vodi kroz nosnu šupljinu, sva tri sprata ždrela do glasnih žica i u prostor ispod njih. Celokupnim putem direktnom vizuelizacijom ili na osnovu indirektnih znakova dobija se uvid u patološke procese nosa, paranazalnih šupljina, ždrela, grkljana i jednog dela traheobronhijalnog stabla. Prednost pregleda je što se dobro podnosi i može da se radi u ambulatnim uslovima. Jedan broj pacijenata teško podnosi klasičan indirektoskopski pregled grkljana zbog izraženog nagona za povraćanjem. Fleksibilna fiberoptička nazofaringoskopija predstavlja metodu izbora za ovu grupu pacijenta.

Svu korisnu primenu fiberoptički pregled ima u dečijoj populaciji. Njime se objektivno može proceniti postojanje trećeg krajnika, njegova veličina, izgled, položaj i na osnovu toga doneti odluku o potrebi operativnog lečenja.

Fleksibilni endoskop

Uvećano adenoidno tkivo na krovu epifarinksa