Cenovnik

Cenovnik

Usluga Iznos u RSD
Pregled specijaliste otorinolaringologije 6.000 rsd
Pregled subspecijaliste otorinolaringoligije 7.000 rsd
Pregled doktora nauka ili primarijusa 7.000 rsd
Pregled docenta 7.500 rsd
Pregled docenta subspecijaliste 8.000 rsd
Pregled profesora 8.000 rsd
Pregled profesora subspecijaliste 8.500 rsd
Kontrolni pregled 3.500 rsd
Fiberoptička nazolaringoskopija (uključuje i specijalistički orl pregled) 10.800 rsd
Audio – timpanometrija (uključuje i specijalistički orl pregled) 10.800 rsd
Intratimpanalna instilacija leka 6.000 rsd
Uzimanje brisa za bakteriološki i makrobiološki pregled ORL organa 1.000 rsd
Direktna optička epifaringoskopija 3.500 rsd
Tonalna liminarna audiometrija kod odraslih 3.600 rsd
Tonalna liminarna audiometrija kod dece 3.600 rsd
Položajni testovi za vrtoglavicu (Dih, Hallpike, Nulen Barn) 3.000 rsd
Repozicioni manevar 3.000 rsd
Kalorička vestibulometrija 3.000 rsd
Audiološka ekspertiza radne sposobnosti 6.000 rsd
Laringostroboskopija (uključuje orl i fonijatriski pregled) 12.000 rsd
Timpanometrija (Ispitivanje zvučne propustljivosti srednjeg uha) 3.000 rsd
Otoakustičke emisije 4.000 rsd
Ekscizija tumefakta u orl regiji i ph verifikacija – lokalna anestezija 70.000 rsd
Ekscizija tumefakta u orl regiji i ph verifikacija – opšta anestezija 120.000 rsd
Otokliza u lokalnoj anesteziji 60.000 rsd
Otokliza u opštoj anesteziji 120.000 rsd
Ekscizija malignog tumora ušne školjke u lokalnoj anesteziji 40.000 rsd
Amputacija ušne školjke 60.000 rsd
Indirektoskopska laringoskopija sa odstranjivanjem promena na glasnicama u lokalnoj anesteziji 16.000 rsd
Repozicija bubne opne u opštoj anesteziji 96.000 rsd
Timpanoplastika 185.000 – 365.000 rsd
Zadnja tamponada nosa u lokalnoj anesteziji 18.000 rsd
Zadnja tamponada nosa u opštoj anesteziji 64.000 rsd
Odstranjivanje stranog tela rinoskopom 12.000 rsd
Incizija retroaurikularnog apscesa 6.000 rsd
Hirurška ekstrakcija stranog tela iz nosa u opštoj anesteziji 73.000 rsd
Biopsija tumefakta kavuma nosa rinoskopom u lokalnoj anesteziji 14.000 rsd
Pregled i odstranjivanje cerumena 6.000 rsd
Ispiranje uha antiseptičkim rastvorom 3.200 rsd
Lacerokontuzna povreda ušne školjke – sutura u lokalnoj anesteziji 6.000 rsd
Prednja tamponada nosa sa pregledom 8.200 rsd
Epifaringoskopija sa biopsijom 14.000 rsd
Stapedoplastika 328.200 rsd
Plastika spoljašnjeg slušnog kanala 164.000 rsd
Ekstirpacija benignog tumora aurikule 25.000 rsd
Odstranjivanje stranog tela uha 8.000 rsd
Repozicija frakture septuma nosa i nosnih kostiju sa imobilizacijom 146.500 rsd
Redukcija hipertrofične sluznice donjih nosnih školjki 134.800 rsd
Sinehioliza kavuma nosa u lokalnoj anesteziji 16.000 rsd
Sinehioliza kavuma nosa u opštoj anesteziji 96.000 rsd
FESS – funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih šupljina (uključuje veliki broj operacija najčešće polipa, cisti, mukokela, gljivičnih infekcija, hroničnih zapaljenskih procesa i slično) 193.000 – 287.000 rsd
Spirometrija 4.000 rsd
Kožne probe 3.500 rsd
Ventolinski test 5.000 rsd
Infuzija 4.000 rsd
Rinoprovokacijski test 4.000 rsd
Identifikacija LČ u ORL regiji - LMS 124.000 rsd
Logopedski tretman 5.500 rsd
Septoplastika 147.000 rsd
FS formula 2.000 rsd
Pregled pulmologa 6.000 rsd
Pregled alergologa 6.000 rsd
Eksplantacija aeracione cevčice 84.000 rsd
Uvulopalatoplastika 102.000 rsd
Bronhodilatatorni test sa spirometriom 5.000 rsd

SARADNJE SA OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA:
Sklopili smo ugovore sa sledećim zdravstvenim osiguranjima: UNIQA, DDOR, Milenijum, Generali, Wiener, Triglav i Dunav.