Cenovnik

Cenovnik

Usluga Iznos u RSD
Pregled profesora, docenta primarijusa  4.600
Pregled orl specijaliste 4.000
Fiberoptočki pregled 2.000
Rigidna endoskopija 2.000
Audiometrija 1.500
Timpanometrija 1.200
Kalorijski test 1.500
Ispiranje uva 1.200
Hirurška ekscizija tumefakta kože sa patohistološkim pregledom 12.000
Operacija "klempavih" ušiju u lokalnoj anesteziji 60.000
Pregled pulmologa, alergologa 4.000
Spirometrija 3.000
Kožne probe na inhalatorne alergene 2.500
Ventolinski test 5.000
Kontrolni pregled
2.000
Pregled fonijatra i stroboskopija
8.200

Ostvarili smo saradnju i sa UNIQA osiguranjem