Cenovnik

Cenovnik

Usluga Iznos u RSD
Pregled profesora, docenta primarijusa  4.600
Pregled orl specijaliste 4.000
Fiberoptički pregled 2.000
Rigidna endoskopija 2.000
Audiometrija 2.000
Timpanometrija 1.500
Audiotipanometrija 3.200
Kalorijski test 1.500
Ispiranje uva 1.200
Hirurška ekscizija tumefakta kože sa patohistološkim pregledom 12.000
Operacija "klempavih" ušiju u lokalnoj anesteziji 60.000
Pregled pulmologa, alergologa 4.000
Spirometrija 3.000
Kožne probe na inhalatorne alergene 2.500
Ventolinski test 5.000
Kontrolni pregled
2.000
Pregled fonijatra i stroboskopija
8.200
Kontrolna stroboskopija 6.000
Intratimpanalne instilacije 8.000
Kontrolna stroboskopija 6.000
Intratimpanalne instilacije 8.000
Položajni testovi  1.000
Repozicioni manevar  1.000
Transnazalna operacija polipa nosa u lokalnoj anesteziji
(u cenu operacije su uključene i laboratorijske analize, 
patohistološki pregled promene i prva kontrola)
198.000
Operacija nosne pregrade (septoplastika) u lokalnoj anesteziji 138.000

SARADNJE SA OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA:
Sklopili smo ugovore sa sledećim zdravstvenim osiguranjima: UNIQA, DDOR, Milenijum, Generali, Wiener, Triglav i Dunav.