Spirometrija

Spirometrija

Spirometrija ("merenje daha") je glavni i osnovni test u pulmologiji kojim se započinje ispitivanje disajne funkcija pluća. Uvek treba prvo uraditi spirometriju, a onda i sve ostale analize. Na osnovu prvih rezultata spirometrije naknadno se određuju dopunski testovi uz pomoć kojih se postavlja tačna dijagnoza bolesti i određuje tip funkcionalnog oštećenja ili utvrđuje stanje disajne funkcije. Koristi se za merenje plućnog volumena i brzine protoka vazduha prilikom udaha i izdaha. Nezamenljiva je metoda prilikom otkrivanja i procene stanja osoba sa astmom, alergijama, hroničnom opstruktivnom bolesti pluća.

Aparat koji se koristi u spirometriji zove se spirometar. Kada se dobije rezultat koji se ispisuje u obliku dijagrama i brojnih krivi tumači se u odnosu na pol, visinu, težinu i godine starosti pacijenta. Metoda je neinvanzivna, bezbolna i nije nekomforna za pacijenta.

Fotografije preuzete sa sajta: www.pftforum.com