Rigidna endoskopija <b>nosa i epifarinksa</b>

Rigidna endoskopija nosa i epifarinksa

Rigidna endoskopija nosa i epifarinksa se takođe izvodi u ambulantnim uslovima lokalne anestezije. Kao i fleksibilnom i rigidnom endoskopijom se na osnovu direktnih i indirektnih znakova dobija uvid u stanje nosa, sinusa i epifarinksa.

Rigidna endoskopija omogućava i intervencije u nosnoj duplji. Naročito je korisna nakon FESS operacija, jer omogućava detaljan uvid u postoperativni tok i važnu toaletu trepanacione šupljine.

Rigidni endoskopi različite ugaone zakrivljenosti