Kalorijski <b>test</b>

Kalorijski test

Za ispitivanje funkcije čula za ravnotežu koristi se kalorijski test. Čulo za ravnotežu se stimuliše vodom određene temperature (30C ili 44C) nakon čeka se posmatra odgovor centra za ravnotežu. On se ogleda u pojavi nistagmusa čija se dužina meri. Upoređuje se simetričnost odgovora leve i desne strane. Razlika veća od 20% ukazuje na leziju vestibularnog sistema.

Test se izvodi u ležećem položaju. Naizmenično se kalorijskim stimulatorom stimuliše jedno pa drugo uvo u trajanju od 30 sec sa pauzom od 5 min između stimulacija. Ukoliko se test pravilno izvodi ne postoje rizici tokom izvođenja. Ipak može doći do oštećenja bubne opne ukoliko je količina vode veća od propisane ili je bubna opna predhodno bila traumatizovana. Tokom ispitivanja može doći do blagog osećaja vrtoglavice.

Test ne zahteva posebnu pripremu, treba izbegavati obilne obroke pre izvođenja i ne uzimati alkohol, sedative i antihistaminike 24 sata pred testiranje.

Kalorijski stimulator