Doc dr sc med. Milanko Milojević

Doc dr sc med. Milanko Milojević

Zaposlen u klinici Otorinolaringologije na mestu načelnika klinike za otorinolaringologiju. Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim kongresima i stručnim skupovima, gde je predstavio svoj rad.

Proveo je vreme u nekoliko referentnih centara za otorinolaringologiju:

1. Laribosire Hospital, Paris 2005. jednu nedelju 
2. Queens Medical Centre, Nottingham 2008. jedan mesec 
3. Englewood Hospital, New Jersey, USA, 2012 dve nedelje

Doc dr sc med. je operativni rukovodilac Trening centra za otorinolaringologiju. Organizovao je nekoliko kurseva iz oblasti hirurgije, temporalne kosti i endoskopske hirurgije sinusa i nosa.

Završio je više edukativnih kurseva:

1. Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa i nosa,2002, 
(dr H. Stamberger, 2002, Beograd). 
2. Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa i nosa, 2002,
(dr A. Leunig, 2003, Beograd). 
3. Temporalne kosti hirurgija, 2005 (dr A. Sultan, 2005, Pariz) 
4. Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa i nosa, 2005,
(dr H. Stamberger, 2002, Grac, Austrija). 
5. Endoskopska sinusna i lobanja-bazu operacija, istraživanje i razvoj centra, Lajpcig, 2012

Doc dr sc med. Milojević je rođen u Užicu, 27. marta 1964. Upisao je Medicinski fakultet u Beogradu u oktobru 1984., a diplomirao u oktobru 1990., sa prosečnom ocenom 8.0.

Počeo je specijalizaciju iz Otorinolaringologije u maju 1996. u Otorinolaringološkoj klinici Vojnomedicinske akademinje (VMA) i završio specijalizaciju u aprilu 2000. sa odličnim prosekom.

Doktorku disretaciju pod naslovom "Prognostični faktori značajni za uspeh hiruškog lečenja timpanoskleroze" odbranio jula 2013.god. na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.