Doc dr sc med. Jelena Sotirović

Doc dr sc med. Jelena Sotirović

Specijalista otorinolaringologije

Subspecijalista fonijatrije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,63. Specijalistički ispit iz otorinolaringologije položila je u Vojnomedicinskoj akademiji sa odličnom ocenom 2005. godine. Od oktobra 2006. stalno je zaposlena u Klinici za otorinolaringologiju VMA u Beogradu.

Doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 2017. godine. Subspecijalistički rad iz oblasti fonijatrije odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine.

Autor je i koautor većeg boja radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima. Izlagala je svoje radove na domaćim i stranim stručnim skupovima.

 

Usavršavanja:

 

2011- Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu hirurgiju, Ljubljana, Slovenija

 

2009 - Universitätsklinik für HNO, Kopf und Halschirurgie, Inselspital, Universität Bern, Switzerland

 

2007 - Royal National Throat, Nose and Ear Hospital, University College London, UK

 

2006 - ENT Department, Graz Austria