Bronhodilatatorni test

Bronhodilatatorni test

Bronhodilatatorni test se izvodi kod osoba kod kojih se klinički ili ispitivanjem plućne funkcije (spirometrijski) utvrdi postojanje bronhoopstrukcije, a u cilju utvrđivanja reverzibilnosti opstruktivnog poremećaja nakon davanja kratkodelujućih inhalatornih bronhodilatatora (2 doze merno-doznog spreja bronhodilatatora). Za procenu odgovora se obično upoređuju vrednosti FEV1 i FVC, pre i posle davanja leka. Pozitivan test podrazumeva povećanje vrednosti FEV1 za  za tačno odredjene vrednosti 15-20 minuta nakon davanja leka. Negativan test ne znači da je opstrukcija ireverzibilna, te ga treba ponoviti nakon davanja drugog leka ili posle nekoliko dana davanja steroida.

Osnovna primena testa je u dijagnostici opstruktivnih bolesti pluća- astma, HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća).

Fotografije preuzete sa: www.franciscanhealth.org